Διάσχιση κορυφογραμμής Ταΰγετου (2.404 μ.) - Πενταδάχτυλος

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018: Σαββατο 10/2 συνάντηση στην ANABPYTH στις 10:00 όπου αφήνουμε τα αυτοκίνητα, πρόγραμμα: ANABPYTH- KOPYΦOΓPAMMH διανυκτέρευση στα ανατολικά της κορυφογραμμής.
Ω.Π.: 10 Β.Δ.: 6+

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018:  Προφήτης Ηλίας - Καταφύγιο - (Μαγγανιάρης)
Ω.Π.: 8-9 Β.Δ.: 5+

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ημερομηνία Συνάντησης της ομάδας: 1/02/2018, ώρα 19:00.
Αρχηγός & για πληροφορίες: Δημήτρης Σωτηράκης, τηλ: 6974 582 258