Βαρδούσια (2.495μ)

 

Παρασκευή 09 Μαρτίου 2018: Αναχώρηση με ιδία μέσα από Αθήνα στις 18:00 με προορισμό το χωριό Αθ. Διάκος. Διανυκτέρευση σε σκηνές.
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018: Αναχώρηση 6:00 για κόψη - κορυφή Κόρακα (2.495μ). Επιστροφή από Κοπρισιές στο σημείο αναχώρησης. Διανυκτέρευση και επιστροφή την Κυριακή για Αθήνα.
Ω.Π.: 10-12 Β.Δ.: 6+ Υ.Δ.: +700 μ., -700 μ.

Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ημερομηνία Συνάντησης της ομάδας: 06/03/2018, ώρα 19:30.
Αρχηγός & για πληροφορίες: Άκης Καραπετάκος, τηλ: 6942 051 424