ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη συνέχεια της Τακτικής Γ.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε, καλούμε για Συνεδρίαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τα μέλη μας, την Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 20:00 στα γραφεία μας – Λέκκα 23 - 25 Αθήνα, 1ος όροφος, με αποκλειστικό θέμα :

- Τροποποίηση του Καταστατικού του ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, όπως προβλέπεται από τον νέο αθλητικό νόμο.

Με αναμονή στο διάδρομο του ορόφου θα προσέρχονται συγκεκριμένα άτομα για ψηφοφορία στο χώρο των γραφείων μας.

Η τροποποίηση που εισηγούμεθα στην Ε.Γ.Σ. γίνεται σε εφαρμογή του Ν. 4726/20 ΦΕΚ 181/18-9-20, οπότε όλα τα άρθρα τροποποιούνται με βάση το Νόμο και έχουν σημαδευτεί με αστερίσκο (+).

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα οριστεί  νέα έκτακτη Γ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-21

 

 

 

 

 

 

Previous reading
Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΟΣ Αθηνών
Next reading
Πρωτόκολλα σε συνθήκες Covid – 19