Η αγωνιστική αναρρίχηση αφορά στην αναρρίχηση των αθλητών σε ειδικά διαμορφωμένους τεχνητούς αναρριχητικούς τοίχους, με συγκεκριμένες διαστάσεις και προδιαγραφές, σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, που αναπαριστούν το φυσικό ανάγλυφο του βράχου. Οι τοίχοι είναι εξοπλισμένοι με τεχνητά πιασίματα, ο τρόπος τοποθέτησης των οποίων χαρακτηρίζει και τη δυσκολία κάθε διαδρομής.

Η αγωνιστική αναρρίχησης θεωρείται ατομικό άθλημα και οι αθλητές της ανήκουν στην κατηγορία των ερασιτεχνών αθλητών.

Κατηγορίες Αγώνων

Οι αθλητές αγωνίζονται σε τρεις διακριτές κατηγορίες:

 • Αγώνες δυσκολίας: Στους αγώνες δυσκολίας οι αθλητές αναρριχώνται επικεφαλής, δεμένοι και ασφαλισμένοι από κάτω, όπου κάθε σετάκι περνιέται διαδοχικά σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η θέση του κάθε αθλητή καθορίζεται από το ύψος που καλύπτεται (αριθμός τεχνητών πιασιμάτων που έχει χρησιμοποιήσει ο κάθε αθλητής). Στις Προ-Αγωνιστικές κατηγορίες Β αγοριών/κοριτσιών οι αθλητές αναρριχώνται top-rope.
 • Αγώνες bouldering: Οι αγώνες αποτελούνται από ένα αριθμό τεχνικών προβλημάτων. Οι αθλητές αγωνίζονται χωρίς να είναι ασφαλισμένοι με σχοινί, καθώς αγωνίζονται σε χαμηλό ύψος, πάνω από στρώματα που προστατεύουν σε περίπτωση πτώσης. Το σύνολο των επιτυχώς ολοκληρωμένων προβλημάτων, σε συνάρτηση με τον αριθμό των προσπαθειών κάθε αγωνιζόμενου δίνει την τελική κατάταξη του αγώνα.
 • Αγώνες ταχύτητας: Ο αγώνας επιχειρείται από αθλητές που αναρριχώνται top-rope, δηλαδή με το σχοινί από πάνω. Ο χρόνος που επιτυγχάνεται από τον αθλητή για την ολοκλήρωση της διαδρομής καθορίζει τη θέση του σε κάθε γύρο του αγώνα.
Αγώνες

Επίσημοι αγώνες αγωνιστικής αναρρίχησης για την Ελλάδα θεωρούνται:

 • Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγωνιστικής Αναρρίχησης (1 αγώνας) στα αγωνίσματα: Δυσκολίας, Ταχύτητας & Boulder.
 • To Kύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη» Αγωνιστικής Αναρρίχησης στο αγώνισμα δυσκολίας (τουλάχιστον 2 αγώνες).
 • Το Κύπελλο Αγώνων «Bouldering» Αγωνιστικής Αναρρίχησης (τουλάχιστον 2 αγώνες)
 • Το Κύπελλο Ανάπτυξης Νέων (τουλάχιστον 2 αγώνες)
 • Οι Περιφερειακοί αγώνες αγωνιστικής αναρρίχησης (2-4 αγώνες).

Φυσικά, η Ε.Ο.Ο.Α. μπορεί να διοργανώνει και άλλους αγώνες, όπως αγώνες «open», διεθνείς αγώνες κλπ.

Επίσης, η Ομοσπονδία συμμετέχει (ή και διοργανώνει) και σε Βαλκανικούς αγώνες, στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου και Παγκοσμίου Κυπέλλου «Bouldering».

Κατηγορίες αθλητών

Οι κατηγορίες αθλητών είναι οι ακόλουθες:

 • Ανδρών/Γυναίκών (Men – Women)
 • Εφήβων/Νεανίδων (Juniors) – 18/19 ετών
 • Παίδων/Κορασίδων (Youth A) – 16/17 ετών
 • Παμπαίδων/Παγκορασίδων (Youth B) – 14/15 ετών
 • Προαγωνιστική αγόρια/κορίτσια Α
 • Προαγωνιστική αγόρια/κορίτσια Β

Στην Προαγωνιστική Β κατηγορία οι αθλητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έκδοσης του αθλητικού τους δελτίου. Για το Κύπελλο Boulder, οι αθλητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους.

Εγγραφή αθλητών

Για να εγγραφεί Έλληνας ως αθλητής αγωνιστικής αναρρίχησης σωματείου-μέλους της Ε.Ο.Ο.Α. πρέπει:

 

 • Να είναι τουλάχιστον 8 ετών
 • Να μην είναι αθλητής άλλου σωματείου για το ίδιο άθλημα
 • Να έχει συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής εις διπλούν (έντυπο της Ε.Ο.Ο.Α.). Αν είναι ανήλικος, πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση (πάνω στην αίτηση) αυτού που έχει τη γονική μέριμνα
 • Να είναι υπογεγραμμένη από το σωματείο ή σχετική έγκριση και βεβαίωση (πάνω στην αίτηση)
 • Να είναι υπογραμμένη η βεβαίωση από αθλητίατρο ή παθολόγο ότι ο αθλητής είναι υγιής και μπορεί να συμμετέχει σε σχολές, προπονήσεις και αγώνες (για το έτος υποβολής της αίτησης).
 • Να υποβάλλει επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή πιστοποιητικό δημου ή κοινότητας της Ελλάδας ότι είναι γραμμένος στα αντίστοιχα μητρώα
 • Να προσκομίσει 5 φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ - ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΟΑ

Για να κάνετε εγγραφή, ελάτε σε επικοινωνία με τον Σύλλογο μας

Προσοχή: Η κάρτα υγείας αθλητή – αθλήτριας είναι έντυπο διπλής όψεως και πρέπει να εκτυπώνετε και τις 2 όψεις της.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στον κανονισμό αγώνων αγωνιστικής αναρρίχησης ή τη σελίδα της ΕΟΟΑ

 

Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εφαρμόζονται οι διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016.

β) της παρ. 1α του άρθρου 17 του ν. 4429/21-10-2016 (ΦΕΚ 199τ. Α΄) «ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι περ. Α :

i) Να έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1989),

ii) Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),

iii) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

iv) Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν και το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ή Τ.Ε.Φ.Α.Α στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ για την περίπτωσή τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι περ. Β :

i) Να έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1989),

ii) Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους, ή τις διακρίσεις τους αν πρόκειται για 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),

iii) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

iv) Να είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και συγκεκριμένα κάτοχοι της βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 ή της βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του ν. 3748/2009 ή βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄) ή βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.253/ 193309/Α5/9-12-2015 ΦΕΚ 2647 Β΄- (βεβαίωση συμμετοχής ΓΕΛ) και τις διατάξεις του άρθρου 18 της Υ.Α. Φ.151/43612/Α5/15-3-2018 –ΦΕΚ 983 Β΄ (βεβαίωση συμμετοχής ΕΠΑΛ).

v) Να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το τρέχον έτος,

vi) Να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος με τη γενική σειρά σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.

vii) Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ για την περίπτωσή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ