Κατηγορίες Αναβάσεων

Οι αναβάσεις περιγράφονται στο πρόγραμμα ως προς τη χρονική διάρκεια, την υψομετρική διαφορά και την τεχνική δυσκολία τους. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση συμμετοχής είναι η στοιχειώδης καλή φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων.

Ο ΕΟΣ Αθηνών έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι αναγραφόμενες ώρες πορείας να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά οι ώρες πορείας ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις αναγραφόμενες, καθώς εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας. Επίσης, η τεχνική δυσκολία εξαρτάται άμεσα από τις επί τόπου συνθήκες. Το χιόνι ανάλογα με την ποιότητά του, μπορεί να δυσκολεύσει ή να διευκολύνει μια διαδρομή και για αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση της τεχνικής δυσκολίας.

Ως προς την τεχνική δυσκολία τους οι αναβάσεις κατηγοριοποιούνται ως κάτωθι:

Βαθμός Δυσκολίας ( Β.Δ. ) -  Επεξήγηση:

1: Εύκολες πεζοπορικές διαδρομές διάρκειας έως 6 ωρών , με μικρή υψομετρική διαφορά, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι.

2 : Αναβάσεις 6 έως 8 ωρών με υψομετρική διαφορά έως 1.000 περίπου μέτρων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και αρχάριοι με καλή όμως φυσική κατάσταση και τον ανάλογο εξοπλισμό.

3 : Αναβάσεις διάρκειας άνω των 8 ωρών, με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 1000 μέτρων . Μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα με τοπική δυσκολία και χρήση ασφαλειών.

4 : Αναβάσεις διάρκειας άνω των 8 ωρών, με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 1000 μέτρων ή πολυήμερες αναβάσεις. Μπορεί να περιλαμβάνει τμήματα με τοπική δυσκολία, μεταφορά εξοπλισμού διανυκτέρευσης και χρήση ασφαλειών.

5 :  Εύκολη ορειβασία διάρκειας έως 6 περίπου ωρών, με υψομετρική διαφορά έως 1000 μ.. 
Απαραίτητος εξοπλισμός χειμερινού βουνού (πιολέ, κραμπόν, κ.λ.π.)

6 :  Μέτριας δυσκολίας ορειβασία διάρκειας άνω των 8 ωρών, με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 1000 μέτρων. 
Απαραίτητος εξοπλισμός χειμερινού βουνού (πιολέ, κραμπόν, κ.λ.π.) 

7 : Δύσκολη ορειβασία μεγάλης διάρκειας, άνω των 8 ωρών, με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 1000 μέτρων. Απαραίτητος εξοπλισμός χειμερινού βουνού (πιολέ, κραμπόν, κ.λ.π.) Μπορεί να περιλαμβάνει χρήση ασφαλειών και μεταφορά εξοπλισμού διανυκτέρευσης.
Απαιτεί ορειβατική εμπειρία, άριστη χρήση τεχνικού εξοπλισμού και πολύ καλή φυσική κατάσταση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κ.λ.π.) όταν υπάρχουν αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου από 400 και πάνω. Η συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο.

Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.


Κανονισμός αναβάσεων

Όροι συμμετοχής

 • Οι συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στις αναβάσεις του ΕΟΣ Αθηνών, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των κανονισμών αναβάσεων, τους αποδέχονται και υποχρεούνται να υπογράψουν την αίτηση συμμετοχής.
 • Οι αιτήσεις συμμετοχής στις αναβάσεις του Συνδέσμου γίνονται στη γραμματεία του Συνδέσμου.
 • Σε περίπτωση συμπλήρωσης του αριθμού των συμμετεχόντων σε μία ανάβαση, προτεραιότητα στη κατάσταση αναμονής έχουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη του συλλόγου.
 • Για τις πολυήμερες αναβάσεις, ακυρώσεις γίνονται δεκτές έως τις 8 μ.μ. , 4 ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε αντίθετη περίπτωση το τίμημα καταβάλλεται εξολοκλήρου και τυχόν προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 • Μέρος της ανάβασης είναι και η μεταφορά των συμμετεχόντων με το λεωφορείο, καθώς οι συστάσεις και η γνωριμία των συμμετεχόντων γίνεται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Συμμετέχοντες που επιθυμούν να μεταβούν στον τόπο ανάβασης με δικά τους μέσα δεν γίνονται δεκτοί.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη στις αναβάσεις είναι προσωπική ευθύνη των συμμετεχόντων.

 

Ανάληψη ατομικής ευθύνης

Οι αναβάσεις του Συνδέσμου απευθύνονται σε ισότιμους ορειβάτες/ σες. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες :

 • Είναι ενήλικες νοητικά και σωματικά υγιείς, δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια ή άλλο πρόβλημα υγείας που μπορεί να εκθέσει του ίδιους ή την ομάδα ανάβασης σε κίνδυνο.
 • Γνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ορειβασία και η ορεινή πεζοπορία είναι δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο και είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους αλλά και τη συνολική ασφάλεια της ομάδας στην οποία συμμετέχουν.
 • Γνωρίζουν τις απαιτήσεις της ανάβασης, έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες , διαθέτουν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα (γνώση πεδίου, καιρικών συνθηκών κ.λ.π.)
 • Γνωρίζουν ότι οι ώρες πορείας υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από την ομοιογένεια της ομάδας και τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.
 • Αποδέχονται ότι η ανάβαση δύναται να ματαιωθεί ανά πάσα στιγμή, εάν η ομάδα κρίνει ότι οι συνθήκες καιρού – πεδίου δεν είναι ασφαλείς.
 • Τέλος αποδέχονται ότι την ομάδα ανάβασης συντονίζει ο Αρχηγός της καθώς και ότι ο Αρχηγός και η ομάδα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διακόψει τη συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα που δε συμμορφώνεται στις οδηγίες συντονισμού της ομάδας από τον Αρχηγό ή κατά την κρίση τους, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα.

 


Εξοπλισμός

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο ατομικό εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών. Ο αναγκαίος εξοπλισμός υπαγορεύεται από τις καιρικές συνθήκες και τη δυσκολία της ανάβασης. Ο ορειβάτης οφείλει να γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού του. Η επιλογή του αναγκαίου εξοπλισμού και η ορθή τοποθέτησή του στο σακίδιο είναι σημαντικοί παράγοντες που μαθαίνονται μόνο μέσω εκπαίδευσης και εμπειρίας. Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος.

 • Σακίδιο με φαρδείς ιμάντες ώμου και ζώνη στη μέση
 • Φακός κεφαλής με εφεδρικές μπαταρίες και λαμπάκι
 • Ορειβατικό μποτάκι, (ώστε να προστατεύεται ο αστράγαλος από τραυματισμούς)
 • Ελαφρά παπούτσια (πχ. αθλητικά) για το πούλμαν
 • Ορειβατικά μπατόν
 • Σφυρίχτρα
 • Σουγιάς
 • Γυαλιά ηλίου
 • Αντηλιακή κρέμα
 • Εφεδρικές πλαστικές σακούλες (για μεταφορά σκουπιδιών, βρεγμένων ρούχων κ.λπ.)
 • Χαρτί υγείας και λοιπά είδη υγιεινής
 • Παγούρι με νερό 1,5 – 2 Lt
 • Κατάλληλη τροφή
 • Αναπτήρας και σπίρτα
 • Ατομικό φαρμακείο
 • Αλουμινοκουβέρτα
 • Ρουχισμός κατάλληλος για την εποχή (π.χ. fleece ή μάλλινο πουλόβερ, θερμοεσώρουχα, γάντια, διαπνέον αδιάβροχο αντιανεμικό, διαπνέον μπουφάν, καπέλο, σκούφο, μπαλακλάβα, εφεδρικά εσώρουχα, κάλτσες, μικρή πετσέτα, καγκούλ, σαλοπέτα).
 • Να υπάρχει πάντα πρόβλεψη για εφεδρικό ρουχισμό, χοντρές πλαστικές σακούλες για την προστασία του ρουχισμού και του ευαίσθητου εξοπλισμού, κινητό τηλέφωνο.
 • Πιολέ (με καλύμματα στα αιχμηρά σημεία) για τα χιόνια
 • Κραμπόν (με καλύμματα στα αιχμηρά σημεία) για τον πάγο
 • Γκέτες για τα χιόνια, μάσκα θυέλλης
 • Υπνόσακος
 • Μονωτικό στρώμα
 • Αντίσκηνο
 • Καμινέτο βουτανίου – προπανίου και μαγειρικά σκεύη (για μαγείρεμα και εξασφάλιση νερού το χειμώνα)
 • Αναρριχητικά υλικά (κράνος, καταβατήρας, καραμπίνερ ασφαλείας κ.λπ.)
 • Μπίβισακ (για διανυκτέρευση στο ύπαιθρο χωρίς αντίσκηνο)
 • Πυξίδα
 • Αλτίμετρο
 • Ελαφρά κιάλια
 • Θερμόμετρο
 • Ψαλιδάκι
 • GPS
 • Ιμάντες
 • Τοπικός χάρτης
 • Σημειωματάριο
 • Μολύβι