Σχολή αναρρίχησης βράχου μέσου επιπέδου, ΕΟΟΑ

Σκοπός της σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις μιας ή πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων ή/και προσωρινών ασφαλειών.

Η σχολή διεξάγεται μια ή δύο φορές τον χρόνο: την άνοιξη (Μάϊος-Ιούνιος) και το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος) και περιλαμβάνει 10 ημέρες πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης που διεξάγονται σε οργανωμένα αναρριχητικά αναρρίχησης περιπέτειας στην Αττική, τη Βαράσοβα και τα Μετέωρα.

Προϋποθέσεις

Γαι τη συμμετοχή στην σχολή αναρρίχησης μέσου επιπέδου πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να : 1. Έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από σχολή αναρρίχησης αρχαρίων της ΕΟΟΑ. 2. Να είναι μέλη Συλλόγου της ΕΟΟΑ. 3. Να έχουν δράση τα τελευταία δύο έτη η οποία να περιλαμβάνει 30 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5α French, 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5c French και 10 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 6a French.

Πρόγραμμα

Ημερομηνία Τοποθεσία Περιγραφή
8 / 10 / 2019 ΕΟΣ Αθηνών Ημέρα κατάθεσης δικαιολογητικών
19 & 20 / 10 / 2018 Πάρνηθα Σάββατο 08:30-18:30, Κυριακή 08:30-18:30
15 / 10 / 2019 ΕΟΣ Αθηνών Τρίτη απόγευμα 19:30-22:30
30/ 10 / 2019 ΕΟΣ Αθηνών Τετάρτη απόγευμα 19:30-22:30
2 & 3 / 11 / 2019 Πάρνηθα ή Καντήλι Σάββατο 08:30-18:30, Κυριακή 08:30-18:30
8- 10 / 11 / 2019 Βαράσοβα ή Μετέωρα Παρασκευή βράδυ έως Σάββατο απόγευμα
23 & 24 / 11 / 2019 Πάρνηθα ή Καντήλι Σάββατο 08:30-18:30, Κυριακή 08:30-18:30
6 - 8 / 12 / 2019 Βαράσοβα ή Μετέωρα Παρασκευή βράδυ έως Σάββατο απόγευμα
11 / 12 / 2019 ΕΟΣ Αθηνών Λήξη της σχολής

Επικοινωνία

Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή Γιάννη Πετρομιανό στο τηλέφωνο 6947616859 (απόγευμα) ή στο e-mail petromianos@gmail.com.