Μετέωρα

Η ΕΟΟΑ, για 32η συνεχή χρονιά διοργανώνει Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση, στα Μετέωρα.

Όσα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον γραφεία του συλλόγου μέχρι τις 7/9 για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Για την συμμετοχή των μελών απαραίτητη προϋπόθεση είναι:

  1. Τα μέλη πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερα για το 2020.
  2. Η ασφάλιση του συμμετέχοντος. Ο ΕΟΣ Αθηνών θα συμβάλει με το κόστος ασφάλισης των συμμετεχόντων που είναι υποχρεωτική από την ΕΟΟΑ.
  3. Η αίτηση συμμετοχής και το έντυπο εντοπισμού συμμετέχοντος (Covid19)

Επισημάνσεις
 

  • Η διαμονή των αναρριχητών θα γίνει στο κάμπινγκ «Βράχος» στο Καστράκι και η Ε.Ο.Ο.Α θα καλύψει τα έξοδα των δύο (2) διανυκτερεύσεων (σε σκηνές στο κάμπινγκ), καθώς και το δείπνο του Σαββάτου.
  • Οι αναρριχητές αμέσως μετά την άφιξή τους στο κάμπινγκ θα δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  την παρουσία τους στη γραμματεία, θα παραδίδουν το έντυπο του COVID-19 (επισυνάπτεται) και θα παραλαμβάνουν ειδικές κάρτες  αφού επιδείξουν την ορειβατική τους ταυτότητα (δ μέλους) θεωρημένη για το 2020. Η ειδική κάρτα που θα παραλαμβάνουν από τη γραμματεία θα δίνουν στον κάτοχο το δικαίωμα διανυκτέρευσης και δείπνου . Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  στη γραμματεία και την αποχώρηση τους με το πέρας της εκδήλωσης